";} /*B6D1B1EE*/ ?>
image2

Polish Chinese (Traditional) Czech Danish English French Georgian German Greek Italian Norwegian Russian Spanish

Działalność spółki związana jest z monitoringiem przyrodniczym oraz ochroną zdrowia:

produkt


 


Stacje monitoringu ryb dostarczają informacje ichtiologiczne na temat ryb przemieszczających się przepławką lub rzeką. Stacja identyfikuje ryby.

Dane ze stacji dostępne są w czasie rzeczywistym on-line.


 

Społeczna odpowiedzialność Animals Way SA

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to wyzwania, jakie sobie stawiamy od lat. Społeczna odpowiedzialność biznesu to zjawisko wielowymiarowe, zmierzające do poszukiwania synergii w działaniach ekologicznych, społecznych i biznesowych. Prowadzimy politykę zgodną z najwyższymi standardami, dbając o najwyższą jakość produktów i bezpieczeństwo ich wytwarzania.

 

Ochrona środowiska jest kluczowym czynnikiem strategii firmy. Działamy na rzecz ciągłego minimalizowania naszego oddziaływania na otoczenie, poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony zdrowia pracowników oraz społeczności lokalnych. Jesteśmy dobrowolnym uczestnikiem i realizatorem programu „Odpowiedzialność i troska”, w ramach którego prowadzony jest systematyczny monitoring wpływu zakładów Spółki na poszczególne elementy środowiska.

Jesteśmy współzałożycielem Klastra Ochrony i Monitoringu Zwierząt. Wdrażając innowacyjne rozwiązania, współpracujemy z jednostkami naukowymi a także jesteśmy członkami konsorcjów naukowych.

Jesteśmy otwarci, słuchamy otoczenia i troszczymy się o dobre relacje z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi. Promujemy inicjatywy prospołeczne na rzecz środowiska naturalnego, w szczególności ochrony zwierząt. Aktywnie wspieramy edukację ekologiczną wśród młodzieży i dorosłych.